Cài đặt và kích hoạt bản quyền ứng dụng bảo mật điện thoại bằng cách soạn DK2 gửi 1582

VinaGuard

Cài đặt ứng dụng Vinaguard tại đây:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitdefender.security

Mua mã kích hoạt bản quyền ứng dụng bằng cách soạn DK2 gửi 1582 (20.000đ)

Sau khi có Mã kích hoạt, bạn mở ứng dụng Bitdefender Mobile Security, đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu bạn nhập Mã kích hoạt.

Sau khi xác nhận thành công Mã kích hoạt bạn đã có bản quyền ứng dụng.

Cùng chuyên mục