Nếu không thể gõ bàn phím nhanh như bình thường, bạn có thể đã mắc Parkinson mà chẳng hề hay biết

VinaGuard

Tập gõ phím mãi mà tốc độ có phần chậm cải thiện dù đã thử hết sức? Hãy xem chừng đến khả năng và rủi ro này nhé.


Cùng chuyên mục