Phát hiện ứng dụng trả phí hàng đầu trên App Store bí mật gửi thông tin người dùng về Trung Quốc

VinaGuard

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra vấn đề bất thường trong ứng dụng Adware Doctor trên App Store.


Cùng chuyên mục