Pin smartphone ngày nay sắp được nâng cấp, tương lai dùng được cả tuần sẽ là chuyện nhỏ

VinaGuard

Trữ nhiều năng lượng hơn vào pin là mấu chốt để giúp xe hơi điện có thể chạy xa hơn, smartphone có thể trụ được nhiều ngày dài, và các sản phẩm điện tử nói chung trở nên rẻ hơn.


Cùng chuyên mục