Trố mắt với "iGiày" mới toanh của Apple, tưởng ngầu hóa ra có mỗi chức năng thông báo

VinaGuard

Thiết kế "iGiày" (iShoes) của Apple đã được đăng ký bản quyền chính thức, nhưng câu trả lời cho sự ra đời trong tương lai của nó vẫn còn đang bị bỏ ngỏ.


Cùng chuyên mục