Vì sao phím số của máy tính và điện thoại lại khác nhau?

VinaGuard

Không đơn giản là cách sắp xếp, bàn phím trên ứng dụng gọi điện và máy tính là sự kế thừa của lịch sử cả trăm năm.

Cùng chuyên mục